Voortgang

Om u op de hoogte te houden van de activiteiten rond het speelbos wordt hieronder uiteengezet waar de mensen die dit op richten mee bezig zijn.

April 2012: We hebben het slingerpedje speelbos helemaal klaar gemaakt voor de opening op tweede paasdag. Alle werkzaamheden zijn eigenlijk afgerond of in de laatste fase en ook de spectaculaire opening is in kannen en kruiken. We zijn benieuwd of het splingerpedje speelbos gebruikt gaat worden zoals we verwachten. Kom met ons genieten van de geweldige trollenkermis. Tot dan.

Maart 2012: Hard is er gewerkt door onze vrijwilligers, door de mensen van bosgroep Zuid, door Roel van Wijlick maar ook door de bestuursleden om alles op tijd klaar te krijgen voor de opening op tweede paasdag. Inmiddels is er ook een website bijgekomen, www.slingerpedje.nl,  waar we het speelbos verder op vorm willen geven richting de jeugd. Ook voor deze website staat een nieuwe vormgeving klaar. Binnenkort meer, maar vooral kom kijken in het schitterende speelbos in Bladel. Beleef het en je weet het.

Feb 2012: In deze maand hebben we niet veel kunnen doen in het speelbos omdat de vorst en de sneeuw weinig uurtjes overliet om actief bezig te zijn. Wel zijn er nog een aantal kinderen aan het schaatsten geweest op het bevroren slootje. Overigens bood dit versneeuwde landschap natuurlijk ook weer volop nieuwe aanzichten.

IMG kl

Januari 2012: Er is in december al hard gewerkt om het speelbos klaar te maken voor gebruik. Door veel vrijwilligers zijn er al zoveel leuke plekken / ruimtes / speel objecten gecreeerd dat het nu al een genot is om te zien. Maar er wordt na de heftige regenval dagen nu weer doorgewerkt op de harde ondergrond van ijs en sneeuw. Dat geeft heerlijke taferelen (kijk maar eens bij de foto's). Maar we hebben ook ons eerste kunst aangeboden gekregen. Loes Vinken heeft ons een zeer kunstige tekening gegeven voor in het speelbos en op de website (zie hier rechts). We zullen deze dame nog maar niet ophangen nu in de kou, maar bij de opening zal deze ongetwijfeld een plekje krijgen. Ja de opening staat gepland voor 6 april ofwel 2e paasdag. We zijn een spectaculaire opening aan het voorbereiden dus hou die datum vrij.

IMG 8104december 2011: De eerste beelden worden door onze kettingzaagkustenaar gemaakt. Maar ook worden de vertelplek, brugjes, klimpalen, klimbomen en andere objecten al voorbereid. Op sommige locaties worden bomen opnieuw in de grond gegegraven, op sommige plekken worden ze plat op de grond gelegd zodat er een mooie cirkel ontstaat. Een paadje vanuit het voetbalveld richting het speelbos is aangelegd en wordt verder vorm aan geven door de beelden langs dat pad. Onderhandelingen met een nieuwe subsidiegever zijn gestart om te zorgen dat we de laatste zaken ook af kunnen werken en dat we nog financiele middelen over kunnen houden waarmee we het onderhoud in de toekomst kunnen realiseren. Kortom drukke weken voor alle betrokkenen. Kijk ook even op de foto's van de tweede fase.

01 bomen zagen (3)november 2011: De subsidie vanuit de kleine projectenpot is goedgekeurd en de eerste bomen zijn al gesmet. Het werk kan beginnen. Aanvraag gedaan voor een 300 tal acacia palen om langs de verharde weg te plaatsen. Goh dat kost toch ook een hoop geld. Gelukkig kunnen we zelf de takken er tussenin vlechten met vrijwilligers. Nu moet een en ander op gaan schieten omdat we alleen facturen van voor 31 december voor de helft vergoed krijgen van de subsidiegever. De start is op 16-11-2011 dan ook echt gemaakt. Zie de opbouw foto pagina om een sfeerimpressie te krijgen van de werkzaamheden. Het bos wordt in deze dagen behoorlijk uitgedund (ongeveer 150 bomen zijn gesnoeid). Maar er is ook hout vanuit het koebos naar hier gebracht. Tevens Acacia stammen vanuit andere locaties hier naar toe gehaald om de klimpalen te realiseren en een openingspoort. Het opruimen van de kleine takken is door onze vrijwilligers gedaan, de speelaanleidingen zijn gemarkeerd en daarna geklepeld.

oktober 2011: Samen met Jan Rots van Bosgroep Zuid gekeken naar de mogelijkheden van het perceel waar we het speelbos willen gaan realiseren. Er staan een paar markante bomen die we door een juiste behandeling van de omgeving er nog meer uit willen laten springen. Maar ook is nagedacht over wat de verdere mogelijkheden zijn binnen het perceel. Aan de kant van de verharde weg zal ongeveer een 300 meter lange wal moeten komen van gestapelde takken die ervoor moeten zorgen dat de jeugd straks niet direct de weg op kan rennen tijdens hun spel. Maar ook is nagedacht over een thema, over een kettingzaagkunstenaar en andere zaken die geregeld moeten gaan worden. Jan Rots is toegetreden tot het 'vaste' clubje van regelaars, daarmee zijn we erg blij omdat hij samen met bosgroep Zuid al eerder een speelbos heeft gerealiseerd en er zelf ook dicht bij dit speelbos woont. Verder druk opgevoerd bij de Provincie om de subsidie (kleine projecten pot van Streekhuis Kempenland) op een zo snel mogelijke datum toegewezen te krijgen.

september 2011: Overleg met gemeente gevoerd en positieve afspraken kunnen maken omtrent het vervolg. De door ons gewenste locatie tussen de twee blokhutten van Scouting Bladel en stichting Jeugd voor Jeugd (vooraan langs de weg de Tipmast) is goedgekeurd. Ook het inrichtingsplan alsmede de begroting kon op grote steun van de gemeente rekenen. We gaan nu deze begroting ook gebruiken voor een extra subsidie aanvraag van Streekhuis Kempenland waardoor we nog een grotere financiele armslag krijgen. De verwachting is nu dat we de winter van 2011 kunnen gebruiken voor de planalogische voorbereiding / inrichting en dat we in het voorjaar van 2012 echt kunnen gaan openen. SPANNEND....

juli 2011: Deze maaand zijn we bezig met het opzetten van een rapportage zodat we op 20 juli een presentatie kunnen geven aan de ambtenaren die betrokken zijn bij de besluitvorming. Hopelijk kunnen we hen overtuigen van de voordelen van onze gewenste locatie ten opzichte van de door hun aangewezen locatie. We houden jullie op de hoogte.

juni 2011: Deze maand zijn de prijswinnaars bekend gemaakt van de scholenwedstrijd. Zoals je op de pagina van het scholenproject kunt lezen hebben de groepjes van de Franciscus school uit Bladel gewonnen. Zij hebben een dag en nacht doorgebracht in de buurt van het toekomstige speelbos. Klik hier voor het lezen van hun belevenissen en het bekijken van hun foto's. Ook kun je hier het stuk downloaden wat in het huis aan huis blad PC55 heeft gestaan.

mei 2011: Helaas kregen we deze maand een brief van de gemeente waaruit blijkt dat ze niet mee willen werken aan de locatie die we in gedachten hadden tot nu toe. Verder willen ze wel meewerken, maar dan op het terrein waar op dit moment het trimparcours ligt. We zijn ons als organisatie aan het beraden over wat we hier nu mee kunnen/willen. Graag horen we uw mening ook stem daarom aan de rechterkant op uw favoriete locatie.

april 2011: op 30 april hebben we van stichting de Spie (Mark en Hein van Eekert) een geweldige donatie gekregen van 5000,-euro. Dit ondersteund dit initiatief weer eens geweldig vanwege de aandacht en de enorme positieve uitstraling van mijn Bruur zijn Bruur. Nogmaals bedankt.

maart 2011: op 1 maart zullen de maquettes van het schoolproject binnen moeten zijn, hieruit zal door de stichting medio maart een winnaar gekozen worden. De winnaar zal via de lokale media en deze website bekend gemaakt worden.

feb 2011: overleg met gemeente ambtenaren. Duidelijk wordt dat het grote struikelblok zal worden het aanpassen van het bestemmingsplan. De beoogde locatie ligt in een Ecologische Hoofdstructuur en daarom zal een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd moeten worden. Dit plan zal concreet met de gemeente opgesteld worden en daarna ingediend worden. Als input voor het inrichtingsplan zullen hierin de ideeen van de scholen, stichting Speelbos Bladel en de gemeente dienen. Op het moment dat een en ander op papier zal staan zullen we u dit plan ook voorleggen via de website.

feb 2011: vergadering nav. laatste bezoeken aan speelbossen in de buurt. Concreet besloten om een stichting op te richten die de initiatiefnemers tezamen brengt en waarmee het mogelijk wordt ook andere (al dan niet financiƫle) bijdragen te kunnen laten vloeien in deze stichting. Met initiatiefnemers van het speelbos in Oirschot gepraat en gekeken hoe zij dit speelbos aangepakt hebben.

winter eind 2010 / begin 2011: speelbossen in Retie, Wintelre en Oirschot bezocht en de positieve zaken hieruit meegenomen voor ons plan.

dec 2010: overleg met initiatiefnemers en Freek Bijnen gehad en samen besloten een schoolproject op te starten om samen met de basisscholen van Bladel mee te denken over de inrichting en naam van het speelbos. Zie ook elders op de site voor dit project.

okt 2010: eerste overleg moment na het verkrijgen van het dividend van de Rabobank. Bekeken wat en hoe nu verder. Diverse zaken worden verder uitgewerkt door diverse initiatiefnemers (leden van de buurtvereniging Mabo, stichting Jeugd voor Jeugd en scouting Bladel).

14 okt 2010: presentatie van ons idee aan de leden van de Rabobank Bladel. (en uiteraard gewonnen, hiep hiep hoera). Daarmee hebben we een startkapitaal van 7.500,- euro gekregen en moet het speelbos binnen twee jaar gerealiseerd zijn.

voorafgaand aan presentatie: tweemaal overleg met gemeente Bladel (ambtenaren en wethouder zijn enthousiast over het plan en zeggen toe om medewerking te verlenen), overleg met stichting Jeugd voor Jeugd om samen met hun dit plan te gaan uitwerken en op zetten.

 

Stichting Speelbos Bladel, pa. Egyptischedijk 15, 5531 NE Bladel, contact via mail: info@speelbosbladel.nl. KvK: 54025680